Sådan skaber møderumsskærme og infoskærme værdi for Bauhaus Hårdt pres på møderrumskapacitet, nye retningslinjer ifbm. COVID-19 og et ønske om at nå ud til alle medarbejdere med vigtig information var udfordringen for Bauhaus. Løsningen blev bl.a. møderumsskærme og...

Hello our partner!

Welcome to Euroscreen – hope you enjoy and find what you are looking for 🙂 Contact or any questions – +45 4060 8098 – info@euroscreen.dk