Sådan skaber møderumsskærme og infoskærme værdi for Bauhaus Hårdt pres på møderrumskapacitet, nye retningslinjer ifbm. COVID-19 og et ønske om at nå ud til alle medarbejdere med vigtig information var udfordringen for Bauhaus. Løsningen blev bl.a. møderumsskærme og...